När ska Dechoker® användas i första hjälpen vid kvävning?

augusti 06, 2022