Warunki usługi

PRZEGLĄDTa strona jest obsługiwana przez Dechoker LLC. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do Dechoker LLC. Dechoker LLC oferuje tę witrynę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne z tej witryny dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i uwag podanych tutaj.


Odwiedzając naszą stronę i/lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków („Warunki korzystania z usługi”, „Warunki”), w tym tych dodatkowych warunków i warunków oraz zasady wymienione w niniejszym dokumencie i/lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, sprzedawcami i/lub współtwórcami treści.Proszę przeczytać niniejsze Warunki Dokonaj starannej obsługi przed uzyskaniem dostępu lub korzystaniem z naszej strony internetowej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z żadnych usług. Jeżeli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług.Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia, które zostaną dodane do bieżącego sklepu, również podlegają Warunki usługi. Z najnowszą wersją Warunków korzystania z usługi możesz zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i/lub zmian na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.Nasz sklep jest obsługiwany przez Shopify Inc. platforma, która pozwala nam sprzedawać Ci nasze produkty i usługi.SEKCJA 1 - WARUNKI SKLEPU INTERNETOWEGOWyrażając zgodę na niniejsze Warunki świadczenia usług , oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś osobą pełnoletnią w swoim stanie lub prowincji i wyraziłeś zgodę na zezwolenie którejkolwiek z Twoich nieletnich osób na utrzymaniu korzystać z tej witryny.

Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek przepisów obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich).

Nie wolno przesyłać żadnych robaków lub wirusów ani żadnego kodu o charakterze destrukcyjnym.

Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje n natychmiastowe zakończenie świadczenia usług.SEKCJA 2 - WARUNKI OGÓLNEZastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu z dowolnego powodu i time.

Rozumiesz, że Twoje treści (bez informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmować (a) transmisje w różnych sieciach; oraz b) zmiany w celu dostosowania i dostosowania do wymagań technicznych sieci lub urządzeń łączących. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci.

Zgadzasz się nie reprodukować, duplikować, kopiować, sprzedawać, odsprzedawać ani wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi ani żadnej kontakt na stronie internetowej, za pośrednictwem której świadczona jest usługa, bez wyraźnej pisemnej zgody z naszej strony.

Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie będą ograniczać ani w żaden inny sposób wpływać na niniejsze Warunki.


SEKCJA 3 - DOKŁADNOŚĆ, KOMPLETNOŚĆ I TERMINOWOŚĆ INFORMACJINie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione na tej stronie nie są dokładne, kompletne lub aktualne.Materiały na tej stronie są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny być traktowane ani wykorzystywane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub bardziej aktualnymi źródłami informacji. na własne ryzyko.

Ta strona może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności nie są aktualne i są podane wyłącznie w celach informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.SEKCJA 4 - MODYFIKACJE USŁUGI I CENYCeny naszych produkty mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) bez powiadomienia w dowolnym momencie.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialność wobec Ciebie lub jakiejkolwiek osoby trzeciej za jakąkolwiek modyfikację, zmianę ceny, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.SEKCJA 5 - PRODUKTY LUB USŁUGI (jeśli dotyczy)Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem witryny internetowej. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się na stronie sklep. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru monitora komputera będzie dokładne.

Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług do dowolnej osoby, regionu geograficznego lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Wszelkie oferty dotyczące dowolnego produktu lub usługi złożone na tej stronie są nieważne, jeśli są zabronione.

Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, lub że wszelkie błędy w Serwisie zostaną poprawione.SEKCJA 6 - DOKŁADNOŚĆ INFORMACJI O ROZLICZENIACH I KONCIEZastrzegamy sobie prawo do odmowy każde zamówienie, które złożysz u nas. Możemy, według własnego uznania, ograniczyć lub anulować zakupione ilości na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez lub pod tym samym kontem klienta, tą samą kartą kredytową i/lub zamówienia korzystające z tego samego adresu rozliczeniowego i/lub wysyłkowego. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy spróbować powiadomić Cię, kontaktując się z adresem e-mail i/lub adresem rozliczeniowym/numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego osądu wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów.Zgadzasz się zapewnić aktualny, kompletny i dokładny zakup oraz informacje o koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail i numerów kart kredytowych oraz dat wygaśnięcia, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby.Aby uzyskać więcej informacji szczegółowo, zapoznaj się z naszą Polityką zwrotów.SEKCJA 7 - NARZĘDZIA OPCJONALNEMożemy zapewnić dostęp do narzędzi stron trzecich, za pośrednictwem których nie monitorujemy ani nie mamy żadnej kontroli ani danych wejściowych.

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „w stanie, w jakim są” i „w miarę dostępności” bez żadnych gwarancji, oświadczeń ani warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia . Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem z opcjonalnych narzędzi stron trzecich.

Jakiekolwiek korzystanie przez Ciebie z opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem witryny odbywa się wyłącznie na własne ryzyko i według własnego uznania. Powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiednią stronę trzecią dostawca(y)

Możemy również w przyszłości oferować nowe usługi i/lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i/lub usługi podlegają również niniejszym Warunkom świadczenia usług.SEKCJA 8 - LINKI DO STRON TRZECICHNiektóre treści , produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały od stron trzecich.

Linki stron trzecich w tej witrynie mogą przekierowywać użytkownika do witryn stron trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie ponosimy odpowiedzialności za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonanych w związku z witrynami stron trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich oraz upewnienie się, że je rozumiesz, zanim zaangażujesz się w jakąkolwiek transakcję. Skargi, roszczenia, wątpliwości lub pytania dotyczące produktów stron trzecich należy kierować do strony trzeciej.SEKCJA 9 - KOMENTARZE UŻYTKOWNIKÓW, OPINIE I INNE ZGŁOSZENIAJeśli na naszą prośbę wyślesz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia do konkursu) lub bez naszej prośby, wyślesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały, online, pocztą elektroniczną, pocztą lub w inny sposób (łącznie „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym czasie i bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać na dowolnym nośniku wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności wszelkich komentarzy; (2) zapłacić odszkodowanie za wszelkie uwagi; lub (3) w celu odpowiedzi na wszelkie komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania uznamy za niezgodne z prawem, obraźliwe, grożące, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne , nieprzyzwoite lub w inny sposób budzące sprzeciw lub naruszające własność intelektualną jakiejkolwiek strony lub niniejsze Warunki świadczenia usług.

Zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości lub innych lub prawa własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać oszczerczych lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub obscenicznych materiałów, ani też zawierać wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż Ty lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie komentarze, które zamieszczasz i ich dokładność. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze opublikowane przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią.SEKCJA 10 - DANE OSOBOWETwój przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem sklepu reguluje nasza Polityka Prywatności. Aby wyświetlić naszą Politykę prywatności.SEKCJA 11 - BŁĘDY, NIEŚCISŁOŚCI I POMINIĘCIAOd czasu do czasu mogą pojawić się informacje na naszej stronie lub w Serwisie który zawiera błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą dotyczyć opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasów tranzytu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na dowolnej powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) .

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, zmieniania lub wyjaśniania informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. W Usłudze lub w dniu wszelkie powiązane strony internetowe należy uznać za wskazujące, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.SEKCJA 12 - ZABRONIONE UŻYCIEOprócz innych zakazów określonych w Warunkach świadczenia usług, zabrania się korzystania z witryny lub jej zawartości: (a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; (b) nakłanianie innych do wykonywania lub uczestniczenia w jakichkolwiek działaniach niezgodnych z prawem; (c) naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub rozporządzeń lokalnych; (d) naruszać lub naruszać nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej innych osób; (e) nękania, wykorzystywania, obrażania, krzywdzenia, zniesławiania, oczerniania, dyskredytowania, zastraszania lub dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; (f) podawania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; (g) w celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny, innych witryn lub Internetu; (h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; (i) do spamowania, wyłudzania informacji, pharmowania, pod pretekstem, pająków, indeksowania lub skrobania; (j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub (k) w celu ingerowania lub obchodzenia funkcji bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, innych stron internetowych lub Internetu. Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej strony internetowej za naruszenie któregokolwiek z zabronionych zastosowań.SEKCJA 13 - WYŁĄCZENIE GWARANCJI; OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCINie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszej usługi będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantuje, że wyniki, które można uzyskać z korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować usługę w dowolnym momencie , bez powiadomienia.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystanie z usługi lub niemożność korzystania z niej odbywa się na Twoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem wyraźnie określonych przez nas) dostarczane „tak jak są” i „w miarę dostępności” do użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumiane, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania.

W żadnym wypadku Dechoker LLC, nasi dyrektorzy, urzędnicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone , agenci, kontrahenci, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, specjalne lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń, utracone zyski, straty przychody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub inne podobne szkody, wynikające z umowy, deliktu (w tym zaniedbania), odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub innej, wynikające z korzystania z dowolnej usługi lub jakichkolwiek zakupionych produktów korzystania z usługi lub w przypadku jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usługi lub dowolnego produktu, w tym, między innymi, wszelkich błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści lub jakichkolwiek strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju poniesionych w wyniku korzystania z usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktów) publikowanych, przesyłanych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem usługi, nawet po poinformowaniu o ich możliwości.Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo


SEKCJA 14 - ODSZKODOWANIEZgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić firmę Dechoker LLC oraz naszą spółkę dominującą, spółki zależne, stowarzyszone, partnerów, członków zarządu, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców , podwykonawcy, dostawcy, stażyści i pracownicy, wolni od jakichkolwiek roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wysuwanych przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z naruszeniem przez użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, które zawierają przez odniesienie, lub naruszenie przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw osób trzecich.SEKCJA 15 - ROZDZIELNOŚĆW przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie tych Warunki świadczenia usług zostaną uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie jednak nie będzie ss być wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a część niewykonalna zostanie uznana za oddzieloną od niniejszych Warunków świadczenia usług, takie ustalenie nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.SEKCJA 16 - ROZWIĄZANIEZobowiązania i zobowiązania stron zaciągnięte przed datą rozwiązania pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej umowy dla wszystkich celów.
Niniejsze Warunki świadczenia usług obowiązują do czasu ich rozwiązania przez Ciebie lub nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy przestaniesz korzystać z naszej witryny.

Jeśli według naszego wyłącznego osądu zawiodłeś lub podejrzewamy, że nie dotrzymali jakiegokolwiek warunku lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również wypowiedzieć niniejszą umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, a Ty pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie należne kwoty do dnia rozwiązania włącznie; i/lub odpowiednio może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).SEKCJA 17 - CAŁOŚĆ UMOWYAwaria nas do wykonywania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków świadczenia usług nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie zasady lub zasady działania opublikowane przez nas na tej stronie lub w odniesieniu do do Usługi stanowi całość umowy i porozumienia między Tobą a nami i reguluje korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, komunikaty i propozycje, ustne lub pisemne, między Tobą a nami (w tym między innymi wszelkie wcześniejsze wersje Warunków świadczenia usług).

Wszelkie niejasności w interpretacji niniejszych Warunków świadczenia usług nie będą interpretowane na niekorzyść strony sporządzającej.SEKCJA 18 - REGULACJA PRAWONiniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których świadczymy Państwu Usługi, podlegają i interpretowane zgodnie z prawem 1191 Speedway Blvd Salisbury North Carolina Stany Zjednoczone Ameryki 28146.SEKCJA 19 - ZMIANY WARUNKÓW USŁUGZ najnowszą wersją Warunków świadczenia usług można zapoznać się w dowolnym momencie na tej stronie.

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do aktualizacji, zmiany lub wymiany dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług publikując aktualizacje i zmiany na naszej stronie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie naszej witryny pod kątem zmian. Dalsze korzystanie lub dostęp do naszej strony internetowej lub Usługi po opublikowaniu jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach świadczenia usług oznacza akceptację tych zmian.SEKCJA 20 - DANE KONTAKTOWEPytania dotyczące Regulaminu należy kierować do nas na adres customerservice@dechoker.com.

 

 

SEKCJA 21 – ZGODNOŚĆ Z ADA

Dechoker jest zgodny z przepisami ADA.Listę zgodności można zobaczyć tutaj

.