Stwardnienie zanikowe boczne (ALS)

ALS to postępująca choroba neurodegeneracyjna, która atakuje komórki nerwowe w mózgu i rdzeniu kręgowym. W przypadku choroby ALS neurony ruchowe ulegają stopniowej degeneracji, prowadząc do śmierci komórki. Z biegiem czasu to zwyrodnienie neuronów ruchowych wpływa na zdolność mózgu do inicjowania i kontrolowania ruchu mięśni, w tym zdolność osoby do mówienia, jedzenia, poruszania się i oddychania. Chociaż ALS może dotknąć każdego i wszędzie (sporadyczne ALS), choroba może być również dziedziczna (rodzinny ALS).

A-myo-troficzny pochodzi z języka greckiego. „A” oznacza nie. „Myo” odnosi się do mięśni, a „Trophic” oznacza odżywianie – „Bez odżywiania mięśni”. Kiedy mięsień nie jest odżywiany, „zanika” lub zanika. „Boczna” identyfikuje obszary w rdzeniu kręgowym, w których znajdują się części komórek nerwowych, które sygnalizują i kontrolują mięśnie. Ponieważ ten obszar ulega degeneracji, prowadzi to do blizn lub stwardnienia („stwardnienia”) w regionie.

Na podstawie badań populacji USA każdego roku diagnozuje się ALS u nieco ponad 5600 osób w USA. (To 15 nowych przypadków dziennie.) Szacuje się, że aż 30 000 Amerykanów ma tę chorobę w dowolnym czasie.

Osoby z opuszkowymALS mogą również doświadczać trudności w żuciu i połykaniu (dysfagia). Początkowo konsystencja twardych/stałych pokarmów jest trudna do opanowania, ale z czasem połykanie nawet przetartych pokarmów i śliny staje się trudne.

Przygotuj się na sytuacje awaryjne zadławienia za pomocą urządzeń Dechoker.