O napadach gorączkowych w dzieciństwie

Napady gorączkowe to konwulsje, które mogą wystąpić gdy małe dziecko ma gorączkę powyżej 100,4°F (38°C). Chociaż gorączka może utrzymywać się przez jakiś czas, napady zwykle trwają kilka minut i same ustępują. Napady gorączkowesą najczęstszymi napadami w dzieciństwie, występującymi u 2 do 5 procent dzieci w wieku od sześciu miesięcy do pięciu lat.

W przybliżeniu jedno na 25 dzieci będzie miało co najmniej jeden napad gorączkowy, a ponad jedna trzecia z tych dzieci będzie miała dodatkowe napady gorączkowe, zanim wyrosną skłonność do ich występowania. Istnieje od 15 do 70 procent ryzyka nawrotu w ciągu pierwszych dwóch lat po początkowymdrgawkach gorączkowych.

Napady gorączkowe występują zwykle u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat i są szczególnie częste u małych dzieci. Podczas napadu istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że dziecko może zostać zranione przez upadeklub może zakrztusić siępożywieniem lub śliną w jamie ustnej. Nigdy nie wkładaj niczego do ust dziecka podczas drgawek. Przedmioty umieszczone w ustach mogą zostać złamane i zatkać drogi oddechowe dziecka.

Bądź przygotowany na nagłe zadławienia za pomocą urządzeń Dechoker.